Vi ritar och beräknar byggkonstruktioner för alla sorters byggnader.

 • Träkonstruktioner.
 • Stålkonstruktioner.
 • Betongkonstruktioner.
 • Grundplattor.
 • Pålplaner

Vi gör:

 • Ritningar till förfrågningsunderlag.
 • Byggritningar.
 • Relationsritningar.
 • Balkongbesiktningar.
 • Syneförrättningar, riskanalyser och vibrationsmätninger
  I samband med vibrationsalstrande markarbeten.

info@bgkab.se 036-387650

Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna,
Telefon: 036-139060,  E-post:info@bgkab.se